EL VALOR D'UN CONSELL EXPERT

inici3

Més de 35 anys d’experiència

inici2

Estudi previ de viabilitat

Pressupost detallat

LA FIRMA

Mª Montserrat Téllez Álvarez va cursar els seus estudis de Dret a la Universitat Central de Barcelona.
L’any 1985 va iniciar la seva activitat com advocada, de forma ininterrompuda i fins l’actualitat, i sota la denominació de TÉLLEZ ADVOCATS, ha creat una estructura de bufet que, trencant amb la tendència dels grans despatxos/empreses, manté una relació propera, sense que això estigui renyit amb la constant actualització d’aquells mitjans tècnics que faciliten la labor professional i que per tant, redunden en la prestació d’un millor servei.

La tasca professional de Mª Montserrat Téllez Alvarez ha girat al voltant dels aspectes més propers de la vida de les persones i la seva cartera de clients s’ha anat conformant per particulars i petits empresaris, que al llarg d’aquests anys han posat en mans del bufet la resolució dels seus conflictes amb la pretensió d’obtenir un assessorament directe i immediat.
A partir de l’any 2003, va iniciar la seva col3laboració amb l’associació sense ànim de lucre “El Defensor del Paciente”, constituint el “Colectivo Colón-Verdún” i estenent la seva especialització en l’àmbit del dret sanitari en defensa de les víctimes de negligències mèdiques.

ELS NOSTRES SERVEIS

Dret sanitari

Com a membres del “Col·lectiu Colón-Verdún”, pioners a Catalunya de l’assessorament i defensa de les víctimes d’una deficient assistència sanitària i membres actius de l’Associació “El Defensor del Paciente”, l’assessorem i defensem en cas de negligències mèdiques com són el retràs i/o errors de diagnòstic, mala pràctica quirúrgica i hospitalària, falta o insuficiència d’informació (consentiment informat), des de totes les perspectives del Dret en una activitat, al mateix temps coordinada a nivell nacional amb tots els despatxos especialitzats en la matèria.

Dret de família

Assessorem en la redacció de convenis prematrimonials, capitulacions matrimonials; convenis de divorci de mutu acord; en la reclamació de pensions d’aliments, compensatòries, indemnitzacions; en temes de menors (guarda i custòdia, pàtria potestat, règim de visites), parelles de fet, modificacions de convenis prematrimonials; procediments de reconeixement i impugnació de la paternitat, filiació; expedients d’adopció; dissolució de patrimonis en la ruptura de la parella; incapacitacions i constitució de tuteles i curateles.

Dret civil generalista

Assessorem en la redacció de tot tipus de contractes en matèries de compravenda, arrendaments d’habitatge i de local de negoci, préstecs; en la defensa i protecció de la propietat i de la possessió; propietat horitzontal, en la divisió de patrimonis; reclamació de deutes i constitució de fundacions, societats, associacions, tramitació del procediment de segona oportunitat…

Dret de successions

L’assessorem en matèria de redacció de testaments i disposicions testamentàries; testaments vitals; en acceptació i repudiació d’herència; reclamacions de llegítimes i llegats; participacions d’herència.

ESPECIALITATS

Els nostres serveis inclouen l’assessorament i si es requereix, la defensa als Tribunals de les següents matèries:

ON ESTEM

HORARI

9:00 - 15:00

Este es el encabezado

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.