Mª Montserrat Téllez Álvarez va cursar els seus estudis de Dret a la Universitat Central de Barcelona.
L’any 1985 va iniciar la seva activitat com advocada, de forma ininterrompuda i fins l’actualitat, i sota la denominació de TÉLLEZ ADVOCATS, ha creat una estructura de bufet que, trencant amb la tendència dels grans despatxos/empreses, manté una relació propera, sense que això estigui renyit amb la constant actualització d’aquells mitjans tècnics que faciliten la labor professional i que per tant, redunden en la prestació d’un millor servei.

La tasca professional de Mª Montserrat Téllez Alvarez ha girat al voltant dels aspectes més propers de la vida de les persones i la seva cartera de clients s’ha anat conformant per particulars i petits empresaris, que al llarg d’aquests anys han posat en mans del bufet la resolució dels seus conflictes amb la pretensió d’obtenir un assessorament directe i immediat.
A partir de l’any 2003, va iniciar la seva col3laboració amb l’associació sense ànim de lucre “El Defensor del Paciente”, constituint el “Colectivo Colón-Verdún” i estenent la seva especialització en l’àmbit del dret sanitari en defensa de les víctimes de negligències mèdiques.
Mantenint TÉLLEZ ADVOCATS la voluntat constant de millora i innovació, s’ha incorporat a la nostre Firma la Lletrada Mar Campos Ruiz, que aporta els seus coneixements del Dret adaptats a les canviants circumstàncies de la nostra societat i als reptes que es presenten.
Així mateix, la Firma i des de l’any 2017, manté convenis de col·laboració amb diferents Universitats per a la formació de nous Advocats. Així, d’entre els nostres estudiants en pràctiques, per al present curs la Firma compta amb la col·laboració de Clara Alepuz.

Hem de mencionar també a la responsable d’Administració, Maite Ruiz Ruiz, peça indispensable en el contacte més pròxim amb els nostres clients.
El manteniment d’aquesta voluntat de proximitat amb els seus clients ha fet que la Firma creada per Mª. Montserrat Téllez Alvarez, “TÉLLEZ ADVOCATS”, hagi adquirit de forma exitosa més de 35 anys d’experiència professional i mantingui la seva vocació de futur.

ESPECIALITATS
Els nostres serveis inclouen l’assessorament i si es requereix, la defensa als Tribunals de les següents matèries:
Dret sanitari.
Dret civil generalista.
Dret de família.
Dret de successions.
Assessoria a la petita empresa.

COL·LABORACIONS
Comptem amb la col·laboració externa i eficaç d’excel·lents professionals del Dret especialitzats en aquelles matèries que no constitueixen les nostres, en àrees com el dret penal, el dret laboral, dret de circulació, dret d’estrangeria i assessoria fiscal i comptable.

Tanmateix, posem a disposició dels nostres clients, professionals prestigiosos en aquelles matèries alienes al Dret però que es plantegen com complementàries per a dotar als nostres clients d’un millor assessorament (pèrits en medicina, economia i comptabilitat, enginyeria i construcció, pèrits cal·lígrafs, detectius, transcriptors, traductors jurats, notaris, procuradors dels Tribunals,.…), amb els quals al llarg dels anys, hem conformat una relació professional fructífera amb idèntics principis rectors pel que fa al servei i atenció dels nostres clients.